Vad händer om den globala temperaturen stiger?

I Parisavtalet är målet att förhindra jordens medeltemperatur från att stiga med ytterligare två grader celsius. Enligt FN:s klimatpanel (IPCC) är just dessa två grader en kritisk brytpunkt för jordens klimat. Men vad händer egentligen om medeltemperaturen skulle stiga med två grader eller mer?

IPCC:s första bedömningsrapport (FAR)

IPCC:s första bedömningsrapport blev klar 1990. I rapporten kom man fram till följande:

 • Människan är en anledning till kraftigt ökade växthusgaser i atmosfären.
 • Koldioxid (CO2) är orsaken till hälften av den förstärkta växthuseffekten skapad av människan.
 • Man förutspår att medeltemperaturen under detta århundrade (2000-2100) kommer att öka med ungefär 0,3 grader per årtionde med ett osäkerhetsintervall på 0,2 till 0,5 grader per årtionde. Denna ökning är kraftigare mot vad man sett under de senaste 10.000 åren.

Så i rapporten från 1990 förutspår man att medeltemperaturen kommer att öka med 3 grader fram till år 2100. Den senaste rapporten, som vi kommer till här nedan, anser FNs klimatpanel att 1,5 grader går att nå, men kräver insatser omedelbart.

IPPC:s andra bedömningsrapport (SAR)

Bedömningsrapport publicerades 1996.

 • Avsevärda reduceringar av utsläpp krävs för att stabilisera koncentrationen av växthusgaser.

IPCC:s tredje bedömningsrapport (TAR)

Publicerades 2001.

 • Under 2000-talet har den globala yttemperaturen ökat med ungefär 0,6 grader.
 • Snö- och isområden har minskat.
 • Man har större förtroende för panelens förmåga att uppskatta framtidens klimat baserat på förbättrade beräkningsmodeller.
 • Nya och starkare bevis för att människan under de senaste 50 åren är orsaken till global uppvärmning.
 • Den globala medeltemperaturen- och havsnivåer kommer att öka i alla tänkbara scenarion klimatpanelen lägger fram.

IPCC:s fjärde bedömningsrapport (AR4)

Publicerad 2007.

 • Mängden CO2 i atmosfären 2005 är långt högre än vad som har funnits naturligt i atmosfären under de senaste 650.000 åren.
 • Den primära källan till ökade halter av CO2 är fossila bränslen.
 • Sedan man började mäta temperaturer på jorden år 1880, har de 12 varmaste åren inträffat under perioden mellan 1995-2006.
 • De senaste 100 åren har medeltemperaturen stigit med 0,74 grader.
 • Man beräknar att medeltemperaturen kommer att stiga med 0,4 grader de kommande 20 åren.
 • Det är högst troligt att vi kommer att se en ökning av värmeböljor och kraftigt regn. Det är troligt att stora områden kommer drabbas av torka och att tropiska cykloner ökar i styrka.
 • Ökar temperaturen med 2 grader kommer havsnivåerna att öka med mellan 20-45 cm.

IPCC:s femte och senaste bedömningsrapport (AR5)

Publicerad 2014.

 • Med 66-100% säkerhet kommer medeltemperaturen att öka med mer än 2 grader till 2100.
 • Denna ökning medför ökade risker för människors hälsa, liv, tillgång till mat och vatten och säkerhet samt länders ekonomiska tillväxt.