Hållbarhet i fokus

Hållbarhet är på väg att bli ett alltmer känt begrepp bland svenskar och ämnet har på senare tid fått allt större plats i olika medier. Men vad menas egentligen med hållbarhet och hur kan man genom enkla omställningar få en hållbart livsstil och därmed bidra till en hållbar framtid?

I denna artikel benar vi ut begreppet hållbarhet och försöker ge konkreta exempel på hur en hållbar livsstil kan se ut.

Vad är hållbarhet?

Hållbarhet är ett begrepp som för många främst associeras med ekologiska matvaror eller återbruk av olika produkter, men begreppet rymmer mer än så. I FN:s rapport ”Vår gemensamma framtid” från 1987 indelar man begreppet hållbarhet i tre olika områden: ekonomisk hållbarhet, social hållbarhet och ekologisk hållbarhet.

Då de två första områdena kan upplevas som abstrakta och svåra att påverka, brukar fokus ligga på det tredje området: ekologisk hållbarhet. Ekologisk hållbarhet innebär att samhället och människorna i det ska verka för att inte slösa på jordens resurser, att kretsloppet och miljön skyddas, att energianvändningen begränsas och att den biologiska mångfalden bevaras.

Konkreta tips för ekologisk hållbarhet

Ekologisk hållbarhet kan främjas på många olika sätt. Genom enkla medel kan alla hjälpa till att

påverka hur vår planet kommer att må i framtiden. Nedan följer exempel på olika omställningar som var för sig kan bidra till en ökad ekologisk hållbarhet:

 • Minskad konsumtion
 • Minskat bilåkande
 • Eget odlande hemma
 • Minskad plastanvändning
 • Sopsortering och återvinning
 • Återbruk av använda produkter
 • Reparation av trasiga produkter
 • Övergång till miljövänliga energikällor
 • Investering i energisnåla produkter
 • Övergång till ekologiska/miljömärkta matvaror och produkter
 • Förändring av kostvanor, dvs prioritera vegetariskt, fisk och vilt
 • Avstå från reklamutskick och gratistidningar

Detta är bara ett fåtal av de förändringar som kan genomföras för att bidra till en hållbar planet, och därmed en hållbar framtid. Och om listan med förslag känns överväldigande så räcker det med att börja med något av de enklare alternativen, för alla kan inte göra allt – men alla kan göra något.