CSR – Företag och hållbarhet

Corporate Social Responsibility (CSR) handlar om att företag har en hållbarhetsplan, utifrån sociala-, ekonomiska- och miljömässiga aspekter. Det finns ingen lag på att företag måste ha en CSR-plan men i och med den globala uppvärmningen är det en god idé att upprätta en sådan plan för alla företag inom alla områden. Dessutom kan en CSR-plan gynna företaget eftersom kunder är allt mer medvetna om vikten av hållbart företagande. Därför kan det av marknadsföringsmässiga skäl vara en god idé för företag att visa upp att man har en genomtänkt CSR-plan. Många kunder skulle föredra att handla av ett ansvarsfullt företag än motsatsen.

De tre områdena inom CSR

Inom CSR delar man in ansvarsdelarna i tre områden: socialt ansvar, ekonomiskt ansvar och miljömässigt ansvar. Här ska vi titta närmare på vad dessa tre områden handlar om.

Socialt ansvar

Inom socialt ansvar tittar man på, exempelvis arbetsförhållanden, medarbetare, lönevillkor, ergonomi, diskriminering och jämställdhet. AFC Eskilstuna engagerar sig i socialt ansvar med CSR på lokal nivå i Eskilstuna.

Ett globalt företag har säkert anställda i flera länder runt om i världen. För dessa är socialt ansvar viktigare än svenska företag där det finns väletablerade kontroller och skyddsnät för arbetare. När det kommer till socialt ansvar är det viktigt att alla företag ställer sig frågor som:

 • Hur ser arbetsförhållandena ut för medarbetare utomlands?
 • Har man rimliga lönevillkor?
 • Hur arbetar varje arbetsplats med diskriminering?
 • Är arbetsplatserna jämställda?
 • Är arbetsplatserna säkra att arbeta på?
 • Får arbetare ansluta sig till fackförbund?
 • Tar vi ansvar inför våra kunder?
 • Och slutligen – hur vill vi som företag att det ska vara?

Det är just den här sista frågan som företagen måste arbeta fram en plan för. Hur ska man nå sina mål? När det kommer till ansvar för sina kunder, ta en titt på Unibet och hur de tar ansvar för sina kunders eventuella problem.

Ekonomiskt ansvar

Ett företag som går med förlust har lågt ekonomiskt ansvar. När det kommer till ekonomiskt ansvar handlar det mycket om att företaget ska vara ekonomiskt framgångsrikt i längden. Om företaget inte längre kan betala ut löner till sina arbetare är det ingen tillgång för samhället längre. Man vill att företagen ska gå bra, växa och bidraga till hållbara samhällen.

Dessutom ingår etik i området ekonomiskt ansvar. Hur arbetar man etiskt med sina affärer? Därför är följande frågor viktiga för företagen att ställa sig själva:

 • Vilka områden vill vi inte göra affärer med?
 • Vilka krav ska vi ställa på underleverantörer? Får arbetsförhållandena se ut hur som helst?
 • Hur når vi break-even och till och med tillväxt inom vårt företag?

Till exempel kan företaget aktivt ta avstånd från att göra affärer med företag som förstör miljön, har dålig djurhållning eller ohållbara arbetsförhållanden för sina arbetare. Man kan inte stanna vid att titta inom sitt företag utan inom CSR gäller det att lyfta huvudet och se holistiskt på det hela. Hur ska företaget annars veta att man inte gör affärer med företag som finansierar krig och terrorism? Företagets pengar kan indirekt gå till sådana ändamål.

Miljömässigt ansvar

Kanske det mest lättförståeliga området inom CSR, men ack så viktigt. Det miljömässiga arbetet behöver inte vara inriktat på en storskalig global nivå. I Mölndal till exempel, engagerade sig barn i miljömässigt ansvar och påverkade sin kommun.

Inom det miljömässiga området handlar det alltså om vilket ansvar företaget tar för miljön. För att arbeta proaktivt med miljöfrågor kan företaget ställa sig frågor som:

 • Hur många ton koldioxid släpper företaget ut i hela värdekedjan?
 • Hur arbetar våra underleverantörer med miljöfrågor?
 • Vilka krav ska vi ställa på våra underleverantörer?
 • Köper vi från de bästa leverantörerna med hänsyn till miljön?
 • Hur stor del av våra utsläpp står transporterna för?
 • Påverkar vår verksamhet miljön negativt, direkt och/eller indirekt?
 • Källsorterar företaget?

När företaget har kartlagt företagets nuvarande ekologiska fotavtryck gäller att arbeta fram en plan för vilka åtgärder man ska ta för att minska detta. Återigen gäller det att se på helheten och ställa krav på medarbetare, leverantörer och underleverantörer.